Prva registracija

Pod prvom registracijom podrazumeva se

  • Registracija novog vozila uveženog iz inostranstva
  • Registracija korišćenog vozila uveženog iz inostranstva
  • Registracija novog vozila kupljenog u salonu u RS .

Prvu registraciju ne mora da uradi vlasnik lično, može je uraditi i lice sa ovlašćenjem (overa kod notara)

Potrebna dokumentacija za prvu registraciju:

  • Tehnički pregled- registracioni list
  • Dokaz o poreklu i vlasništvu-saobraćajna dozvola/račun-faktura/ugovor o poklonu/pravosnažno rešenje o nasleđivanju
  • Dokaz o identitetu vlasnika- lična karta za fizička lica, rešenje iz APR-a za pravna lica
  • Carinska dokumentacija sa dokazom o izmirenim obavezama(za vozila iz uvoza)
  • Dokaz o uplati troškova za registraciju vozila(polisa autoodgovornosti i takse)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest